Välkommen till Seminarium och Filmlab Fanny på Fårö

Seminariet äger rum 17-20 september och har som tema ”Nya vägar för barn- och ungdomsfilmen – Produktion, Forskning och Praktik” och arrangeras tillsammans med FilmLab Fanny – presentation och visning av filmer gjorda av barn och unga (11-16 år)

För tredje året i rad arrangeras ett seminarium på Fårö kring barn och ungas filmskapande. Årets seminarium har fokus barns och ungdomars produktion av rörlig bild och på hur och av vem dessa produktioner konsumeras. Seminariet tar också pulsen den professionella produktionen av film för barn och unga. Vad berättas för barn och unga och hur tar publiken del av det som produceras?  Seminariet vänder sig till pedagoger, filmare, forskare och andra vuxna som arbetar inom området skapande med och för barn och unga. FilmLab Fanny vänder sig också till barn och unga som ett forum för visning av egna produktioner.  Här kan du läsa mer: Inbjudan seminarium Anmälan av film och/eller av barn och ungdomar som vill vara med på verkstad och FilmLabFanny görs till elisabet@bergmancenter.se dit det också går att skicka eventuella funderingar.