Talangdagarna 2015

Bergmanveckans Talangdagar 2015

Talangdagarna på Fårö är en mötesplats för nya filmare från hela landet. Förutom att få ta del av fem skräddarsydda dagar med gäster, filmvisningar, nya bekantskaper och utflykter i Fårölandskapet får de delta i och uppleva Bergmanveckan. Varje regionalt filmcentrum bjuds in att skicka en deltagare. Kontakta Sandra Fröberg på Film på Gotland vid frågor; sandra@filmpagotland.se.

Ur 2015 års talangprogram 22 – 26 juni på Fårö :

– Exklusiv visning av filmskaparen Beata Gårdelers prisade film ”Flocken” med efterföljande samtal med regissören. (Kristallbjörnen Generation 14plus; Berlins Filmfestival 2015)

– Exklusiv visning av dokumentärfilmaren Anna Eborns prisade film ”Pine Ridge”. (Dragon Award Best Nordic Documentary; Göteborgs Filmfestival 2014)

– Samtal med dokumentärfilmaren Anna Eborn och producent Eric Hemmendorff om deras kommande projekt ”Epifania”, delvis inspelad på Fårö.

– Samtal med filmkonsulenten Helene Ahlsson ”Från producent till konsulent”.

– Workshop med regissören och konstnären Marcus Lindeen ”Att gestalta verkligheten”; idéarbete och konstnärlig gestaltning utifrån det dokumentära.

– Besök på Hammars, Ingmar Bergmans hem och arbetsplats.

– Visning av filmskaparen Sanna Lenkens prisade film ”Min lilla syster” med efterföljande samtal med regissören. (Kristallbjörnen Generation Kplus; Berlins Filmfestival 2015)

Joakim Thörn Foto: Casper Hedberg
Joakim Thörn, vinnare av Efter Bergman-priset 2015
Foto: Casper Hedberg
HelenA
Producent och Filmkonsulent Helen Ahlsson på Langhammars, Fårö.