Rolling Images in Business Startups

Film på Gotland  startar ett nytt projekt som ska stärka ungdomars kunskap och intresse för entreprenörskap. Det handlar bland annat om att visa de gotländska ungdomarna att det faktiskt går att försörja sig på kulturella och kreativa yrken.

CB logo RGBProjektet, RIBS, har beviljats drygt 3,3 miljoner kronor av Central Baltic under tre år. RIBS står för Rolling Images in Business Startups. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 12 till 18 år. Ungdomarna kommer att arbeta utifrån sina egna intressen och samarbeta med ungdomar i andra länder kring Östersjön för att förverkliga sina idéer. Konceptet går ut på att ungdomarna får starta fiktiva företag. På så vis lär sig deltagarna hur man bygger upp en verksamhet och hur man marknadsför den. Samarbete med lokala professionella företagare inom de kreativa näringarna och internationella utbyten är en viktig hörnsten för att få inspiration, lust och kunskap.

Projektet startar den första september och avslutas hösten 2018.
Film på Gotland genomför projektet tillsammans med ungdomsgården i Fårösund, Fenix ungkulturhus och Hemse bibliotek. Övriga parter är Film Stockholm, Pargas kommun, ungdomsorganisationen Skunk på Åland samt organisationen Kinobus och två kommuner i Estland. Parterna har tidigare genomfört EU-projektet Yo!BaNa 2010-2012.