Quick Pix 16 september

Nu är det dags att ladda för våra kortfilmstävlingar Noomaraton och uttagningen till Novemberfestivalen. Filmer i båda tävlingskategorierna visas under Quick Pix den 16 september på Fenix Ungkulturhus i Visby med start klockan 14.00. Fri entré – alla är välkomna!

Vad som gäller för Noomaraton kan du läsa i tidigare inlägg. För Novemberfestivaluttagningen gäller följande:

Filmen ska vara producerad och färdigställd år 2017 eller 2018. Det finns två klasser. mellanvikt för dig 16-19 år och tungvikt för dig 20-26 år. Det är den ålder som regissören hade när filmen färdigställdes som gäller. Deadline för inskickade filmer är fredagen den 7 september. Anmälningsblankett finns här.

Dessutom:

 1. Filmen ska vara producerad och färdigställd år 2017 eller 2018.
 2. Filmen får inte tidigare ha deltagit i Novemberfestivalen eller i någon regional uttagning till Novemberfestivalen innan 2018.
 3. Regissören ansvarar för innehållet i filmen. Obs! Detta innebär att regissören skall säkerställa att hen har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering.
 4. Filmen får vara max 15 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter. Tidsangivelsen som anges i anmälningsformuläret måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter eller liknande.
 5. Filmen får vara producerad på valfritt format. Inlämning till Novemberfestivalen sker dock som filmfil och enligt instruktionerna på novemberfestivalen.se under TÄVLINGEN – REGLER.Det är den version av filmen som tagits ut under regionuttagningen som sedan tävlar under Novemberfestivalen. Det är alltså inte möjligt att skicka in en ny version av filmen till Novemberfestivalen. Var därför noga med att skicka bästa möjliga filmfil till din uttagning.
 6. Filmerna tävlar i två åldersklasser under Novemberfestivalen:
  • Mellanvikt: 16 t.o.m. 19 år
  • Tungvikt: 20 t.o.m. 26 år
  Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen ska anmälas i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör deltagarklass. Samtliga regissörer måste anges vid anmälan.
 7. Regissören ska vara svensk medborgare eller ha varit bosatt i Sverige när filmen producerades.
 8. Filmerna som deltar i en uttagningsfestival anmäls till den region där regissören bor, jobbar eller tillfälligt studerar. Om regissören är utomlands och studerar/jobbar ska filmen anmälas till den region regissören anser vara sin hemregion.

page4image5769872page4image5788384page4image3750720page4image5778608page4image3800432page4image5809808page4image5809600page4image5789632page4image5807936page4image3800848

 

9. Det är inte tillåtet att anmäla sin film till mer än en (1) regional uttagning. Om filmen har flera regissörer som tillhör olika regioner (se regel 8) så får regissörerna gemensamt bestämma vilken enda regionuttagning filmen anmäls till. Dubbelanmälan leder till diskvalificering.

Alla de regionala uttagningarnas kontaktuppgifter, inlämnings- och festivaldatum uppdateras kontinuerligt på novemberfestivalen.se under TÄVLINGEN – REGIONFESTIVALER.