Efter Bergman/After Bergman 2019

Call for entries / New application date: 22/4!
(scrolla för information på svenska)

After Bergman – a screenplay grant for Nordic filmmakers

Writing was a fundamental part of Ingmar Bergmans’ work. The intention of this grant is to highlight Bergman’s writing and to emphasize the significance of the screenplay in filmmaking.

After Bergman is a screenplay grant for Nordic filmmakers based in Sweden, Denmark, Norway, Iceland and Finland. The grant is a residency at the Bergman estate on Fårö where a script coach will be provided during part of the stay. The accepted formats are feature film or drama series.

The grant will be given to a filmmaker whose screenplay is inspired by Ingmar Bergmans’ body of work. The winner will be announced at the Bergman Week 2019.

What entitles an After Bergman grant?
A residency at the Bergman Estate for two weeks, travel to and from Fårö (economy class and if possible by ferry. We try to protect the climate), support from a script coach, a rental car for transportation on the island and 5.000 SEK in allowance per week. The winner also agrees to take part in the program of the Bergman Week that follows upon the residency (travel cost and lodging is included).

Criteria for the grant 
The application can be made by a filmmaker, scriptwriter or director who is a resident of Sweden, Norway, Iceland, Finland or Denmark. The format of the script should be that of a feature film or drama series. It should be the filmmaker’s first or second feature film or drama series production. The project the filmmaker applies with should be connected to an established film producer (with established meaning a producer with experience of producing at least one feature film or drama series that has been screened in an established viewing channel).

The application must include:
– Personal letter (max. 1 page) motivating your application.
– Project description, a synopsis or treatment and a producer vision.
– Résumé of the filmmaker and the producer.
Screenplay (it could be a very early version)

Also send a link of one of the filmmakers previous productions, the film clip should be no longer than 15 minutes.
Please don’t sprend the file.

If available, please attach preliminary time schedule and budget. The application should be sent digitally in pdf-format to e-mail: bergman@filmpagotland.se. Please name the pdf-document accordingly: nameofproject_filmmakersname.pdf (e.g: sunflower_annaandersson.pdf).

Deadline for applying to After Bergman is: 22th of April 2019
Please note: All application documents must be in English!

After Bergman organizers 
After Bergman is arranged by the Bergman Estate on Fårö, the Bergman Center on Fårö, Film Capital Stockholm, the Church of Sweden, the Story Academy in Fårösund and Film på Gotland.

The 2019 jury of After Bergman, Paola Ciliberto/Film på Gotland, representative/the Bergman Estate, Lisa Widén/Film Capital Stockholm, representative/The Story Academy,  Cristina Jardim Ribeiro/the Bergman Center, representative/the Church of Sweden

Utlysning: Observera! Nytt datum för ansökan är 22/4!
Efter Bergman – ett manusstipendium för nordiska filmskapare

Skrivandet var en grundläggande del i Ingmar Bergmans skapande. Det är just intentionen med det här stipendiet – att belysa den sidan av Bergmans konstnärsskap och att lyfta fram manusets nyckelroll för filmberättandet.

Efter Bergman är ett manusstipendium som riktar sig till nordiska filmskapare bosatta i Sverige, Finland, Danmark, Norge eller på Island. Det är utformat som ett skrivarresidens på Bergmangårdarna på Fårö med tillgång till en manuscoach/dramaturg. Formatet i fokus är långfilm eller dramaserie.

Stipendiet delas ut till en filmskapare vars manus är inspirerat av Ingmar Bergmans filmiska verk, stil eller tematik och som är angeläget för vår tid.
Vinnaren tillkännages under Bergmanveckan 2019.

Vad får en Efter Bergman – stipendiat?
I stipendiet ingår ett residens på Bergmangårdarna på Fårö under två veckor, resa till och från Fårö (ekonomiklass och helst med färja, vi försöker tänka på miljön), dramaturgstöd, hyrbil för transporter på ön, 5.000 sek i traktamente/vecka. Pristagaren förbinder sig att medverka vid en programpunkt under den Bergmanvecka som följer efter residenset (resa och logi ingår).

Stipendiets kriterier
Ansökan kan göras av en filmskapare, manusförfattare eller regissör som är skriven i Sverige, Norge, Island, Finland eller Danmark. Projektet filmskaparen söker med ska vara ett manus för långfilm eller dramaserie. Det ska vara filmskaparens första eller andra långfilms- eller dramaserie-produktion. Projektet filmskaparen söker med ska vara knutet till en etablerad producent (med etablerad avses en producent som producerat minst en långfilm eller dramaserie med visning i etablerad kanal).

Ansökan måste inkludera:
– Personligt brev (max 1 sida) som motiverar din ansökan.
– Projektbeskrivning, synopsis eller treatment, producentvision.
– CV på filmskapare och producent.
– Manus (i någon version, det behöver inte alls vara färdigt)

Skicka även en länk till en av filmskaparens tidigare produktioner, filmsekvensen ska vara max 15 minuter. Sprenda inte.
Om det finns, bifoga gärna preliminär tidsplan och budget.
Ansökan skickas i pdf-format digitalt till e-post: bergman@filmpagotland.se
Döp pdf-dokumentet enligt följande: projektetsnamn_filmskaparensnamn.pdf. (ex: solrosen_annaandersson.pdf).

Deadline för ansökan till Efter Bergman är 22 april 2019
Obs – don’t forget!
Alla ansökningshandlingar måste vara på engelska.

Arrangörer
Efter Bergman – stipendiet arrangeras av Bergmangårdarna på Fårö, Bergmancenter på Fårö, Filmregion Stockholm – Mälardalen, Svenska Kyrkan, Storyutbildningen på Fårösunds Folkhögskola och Film på Gotland.

Juryn för Efter Bergman 2019 består av Paola Ciliberto/Film på Gotland, representant/Bergmangårdarna, Lisa Widén/Film Capital Stockholm, representant/Storyutbildningen, Cristina Jardim Ribeiro/Bergmancenter, representant/Svenska Kyrkan.

Efter Bergman – tidigare år

Efter Bergman var fram till 2015 ett pris för produktion av kortfilm.
Tidigare vinnare är:

2010 Hanna Andersson ”Erika & Sally”
2011 Edith Söderlund ”Blunda, jag blundar”
2012 Jacob Marký ”Fuga”
2013 Jana Bringlöv Ekspong ”Jag vill nå dig”
2014 Caroline Ingvarsson ”Under Rymdskeppet”
2015 Joakim Thörn ”Ultimate Fails Compilation”
2016-17 Uppehåll
2018 Peter Modestij ”SUB”