Efter Bergman/After Bergman

News: deadline postponed until 9th of April!

Call for entries:
After Bergman – a screenplay grant for Nordic filmmakers
 
Ingmar Bergman was a brilliant scriptwriter and writing was a fundamental part of his work. The intention of this grant is to highlight Bergman’s writing and to emphasize the key role that the screenplay has in filmmaking. 
 
After Bergman is a screenplay grant for Nordic filmmakers. The grant is a residency at the Bergman estate on Fårö where a script coach will be provided to the recipient during his/her stay. The format should be feature film or drama series.
 
The grant will be given to a filmmaker whose screenplay is inspired by Ingmar Bergman’s work of art, style or theme and that has a relevancy for contemporary life. The winner will be announced at the Bergman Week 2018.
 
What entitles an After Bergman grant?
A residency at the Bergman Estate for two weeks, travel to and from Fårö (economy), support from a script coach, a rental car for transportation on the island, 5.000 SEK in allowance per week is included in the grant. The winner also agrees to take part in the program of the Bergman Week that follows upon the residency (travel cost and lodging is included).

Criteria for the grant
The application can be made by a filmmaker, scriptwriter or director who is a resident of Sweden, Norway, Iceland, Finland or Denmark. The format of the script should be that of a feature film or drama series. It should be the filmmaker’s first or second feature film or drama series production. The project the filmmaker applies with should be connected to an established film producer (with established meaning a producer with experience of producing at least one feature film or drama series that has been screened in an established viewing channel).
 
The application must include:
– a personal letter (max. 1 page) motivating your application.
– a project description, a synopsis or treatment and a producer vision.
– a résumé of the filmmaker and the producer.
 
Also send a link of one of the filmmakers previous productions, the film clip should be no longer than 15 minutes.
Please don’t sprend the file.

If available, please attach the screenplay for the project, preliminary time schedule and budget. The application should be sent digitally in pdf-format to e-mail: bergman@filmpagotland.se. Please name the pdf-document accordingly: nameofproject_filmmakersname.pdf (e.g: sunflower_annaandersson.pdf).
 
Deadline for applying to After Bergman is: 9th of April 2018.
 
Please note: All application documents must be in English!
 
After Bergman organizers
After Bergman is arranged by the Bergman Estate on Fårö, the Bergman Center on Fårö, Filmregion Stockholm – Mälardalen, the Church of Sweden, the Story Academy in Fårösund and Film på Gotland.

The 2018 jury of After Bergman is Ylva Liljeholm/Film på Gotland, Halfdan Ullmann Töndel/the Bergman Estate, Beata Mannheimer/Filmregion Stockholm – Mälardalen, Arvid Unsgaard/the Story Academy, Cristina Jardim Ribeiro/the Bergman Center, Håkan Holmlund/the Church of Sweden as a well as a guest member of the 2018 jury that will be presented later this spring.

Utlysning:
Efter Bergman – ett manusstipendium för nordiska filmskapare

OBS: ny deadline för ansökan är 9 april 2018!
 
Ingmar Bergman var en lysande manusförfattare och skrivandet var en grundläggande del i hans skapande. Det är just intentionen med det här stipendiet – att belysa den sidan av Bergmans konstnärsskap och att lyfta fram manusets nyckelroll för filmberättandet.
 
Efter Bergman är ett manusstipendium som riktar sig till nordiska filmskapare. Det är utformat som ett skrivarresidens på Bergmangårdarna på Fårö med tillgång till en manuscoach/dramaturg. Formatet i fokus är långfilm eller dramaserie.
 
Stipendiet delas ut till en filmskapare vars manus är inspirerat av Ingmar Bergmans filmiska verk, stil eller tematik och som är angeläget för vår tid.
Vinnaren tillkännages under Bergmanveckan 2018.
 
Vad får en Efter Bergman – stipendiat?
I stipendiet ingår ett residens på Bergmangårdarna på Fårö under två veckor, resa till och från Fårö (ekonomiklass), dramaturgstöd, hyrbil för transporter på ön, 5.000 sek i traktamente/vecka. Pristagaren förbinder sig att medverka vid en programpunkt under den Bergmanvecka som följer efter residenset (resa och logi ingår).
 
Stipendiets kriterier
Ansökan kan göras av en filmskapare, manusförfattare eller regissör som är skriven i Sverige, Norge, Island, Finland eller Danmark. Projektet filmskaparen söker med ska vara ett manus för långfilm eller dramaserie. Det ska vara filmskaparens första eller andra långfilms- eller dramaserie-produktion. Projektet filmskaparen söker med ska vara knutet till en etablerad producent (med etablerad avses en producent som producerat minst en långfilm eller dramaserie med visning i etablerad kanal).
 
Ansökan måste inkludera:
– ett personligt brev (max 1 sida) som motiverar din ansökan.
– Projektbeskrivning, synopsis eller treatment, producentvision.
– CV på filmskapare och producent.
 
Skicka även en länk till en av filmskaparens tidigare produktioner, filmsekvensen ska vara max 15 minuter. Sprenda inte.
Om det finns, bifoga gärna manus för produktionen, preliminär tidsplan och budget.
Ansökan skickas i pdf-format digitalt till e-post: bergman@filmpagotland.se
Döp pdf-dokumentet enligt följande: projektetsnamn_filmskaparensnamn.pdf. (ex: solrosen_annaandersson.pdf).
 
Deadline för ansökan till Efter Bergman är 9 april 2018.
 
Obs – don’t forget!
Alla ansökningshandlingar måste vara på engelska.
 
Arrangörer
Efter Bergman – stipendiet arrangeras av Bergmangårdarna på Fårö, Bergmancenter på Fårö, Filmregion Stockholm – Mälardalen, Svenska Kyrkan, Storyutbildningen på Fårösunds Folkhögskola och Film på Gotland.
 
Juryn för Efter Bergman 2018 består av Ylva Liljeholm/Film på Gotland, Halfdan Ullmann Töndel/Bergmangårdarna, Beata Mannheimer/Filmregion Stockholm – Mälardalen, Arvid Unsgaard/Storyutbildningen, Cristina Jardim Ribeiro/Bergmancenter, Håkan Holmlund/Svenska Kyrkan samt ytterligare en inbjuden gäst till juryn som kommer att presenteras senare under våren 2018.

Efter Bergman – tidigare år

Efter Bergman var fram till 2015 ett pris för produktion av kortfilm.
Tidigare vinnare är:

2010 Hanna Andersson ”Erika & Sally”

2011 Edith Söderlund ”Blunda, jag blundar”

2012 Jacob Marký ”Fuga”

2013 Jana Bringlöv Ekspong ”Jag vill nå dig”

2014 Caroline Ingvarsson ”Under Rymdskeppet”

2015 Joakim Thörn ”Ultimate Fails Compilation”