Om oss

Vi är Film på Gotland

Film på Gotland är ett av Sveriges nitton regionala filmcentrum. Sedan mitten av 90-talet har vi arbetat med att skapa ett levande och kreativt filmklimat på Gotland. Film och annan rörlig bild utgör en integrerad del av vårt samhälle och får allt större betydelse för hur vi kommunicerar med varandra. I förlängningen blir förmågan att kunna producera, förstå och kritiskt granska rörliga bilder en fråga om demokrati.

Vision

”Gotland är en av Östersjöns mest attraktiva filmregioner, inom både filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet. Filmverksamheten på Gotland ska ge avtryck i hela landet och även nå utanför landets gränser”.

ur Region Gotlands kulturplan 2017-2020

Bakgrund

Film på Gotland är en del av Regionstyrelseförvaltningen inom Region Gotland och får även medel från Statens kulturråd. Vi har också tät kontakt med Svenska Filminstitutet som tidigare var vår statliga huvudman, och ingår i ett nationellt nätverk tillsammans med övriga filmresurscentrum och andra aktörer som arbetar med samma saker. Nätverket är organiserat i en förening kallad Filmregionerna.

Sedan starten 1997 har Film på Gotland haft sitt kontor i Visby. Under våren 2014 flyttade vi upp till Fårösund och samlokaliserades med bla Folkhögskolan i Fårösunds filminriktade linjer, Fårösunds ungdomsgård och Fårösunds bibliotek. Från 2018 delar vi vår tid mellan Fårösund och Visby. I Visby kan man fram till juli 2019 hitta oss i Björkanderska huset, nere i hamnen.

Film på Gotland:
 • ger barn och unga möjlighet att använda film som ett verktyg för skolutveckling genom samarbete med Kulturskolans film- och mediepedagoger.
 • organiserar filmens olika områden i nätverk och är en motor för samarbeten i regionen.
 • arbetar med talangutveckling inom film driver ett antal projekt som syftar till att inspirera och uppmuntra unga människor att uttrycka sig med film
 • arrangerar seminarier, nätverksträffar och möten inom olika filmrelaterade områden
 • bedriver filmkommissionsverksamhet i samarbete med Filmregion Stockholm-Mälardalen
 • ger stöd och stipendier till kort-och dokumentärfilmsprojekt på semiprofessionell och professionell nivå.
 • arrangerar filmfestivaler och andra publika visningar
 • ger stöd och bidrag till bygdebiografer och Folkets Bio
 • driver projekt och arrangerar mötesplatser i regionala, nationella och internationella sammanhang.
 • uppmuntrar ungt arrangörs- och entreprenörskap inom filmområdet
 • är en del i arbetet att förvalta och levandegöra Ingmar Bergmans konstnärskap.