MIK

Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat och mycket av kommunikationen sker genom rörliga bilder. Att kunna förstå och tolka rörliga bilder och MIK (medie- och informationskunnighet) är en demokratisk fråga.