Frekvens – symposium om ljud och musik i film

20-22 april 2018 arrangerar Gotland Film Lab ett symposium om ljud och musik i film. Symposiet kommer vara en mötesplats och en fortbildning för tonsättare från hela landet och består av tre dagar med föreläsningar, diskussioner, konserter och filmvisningar med gäster som Anne Kroeber (US), Lisa Holmqvist (SWE), Erik Enocksson (SWE), JG Thirlwell (AUS) mfl. Symposiet vänder sig framförallt till studerande vid landets kompositionsutbildningar, film- och dataspelsutbildningar men även till fria professionella och en inbjudan med möjlighet att skicka deltagare kommer inom kort!