Bild från Hemsegården med ungdomsfilmstudions ungdomar och en ringlande kö till biografen. Foto: Peter Assar Monsen

Filmstudios

Flera filmstudios utspridda över ön

På Gotland finns det fyra filmstudios och en ungdomsfilmstudio som presenteras nedan:

Hemse Filmstudio

Studion hade sin första sammankomst 1985 och har sedan dess varit verksamt för filmvisningar i Hemse och expanderade under våren 2009 med en ungdomsversamhet. Studion firade således sitt 30-årsjubileum 2015

Länk till Hemse filmstudios hemsida

Länk till Hemse filmstudios Facebooksida

Hemse Ungdomsfilmstudio

Hemse Ungfilmsstudio startade 2009 i samarbete med Hemse Bibliotek; Hemse Ungdomsfilmstudio (HUFS). Syftet var att ungdomar 13-19 år skulle lära sig hur man arrangerar filmfestivaler och filmvisningar, samt vara en chans att bredda kulturutbudet för ungdomar på södra Gotland. Sveriges Förenade Filmstudio (SFF) stödde ungdomsverksamheten genom att bekosta en resa till Stockholm och SFF´s informationsvisningar för hela ungdomsfilmstudion i juni 2009. Därefter arrangerade HUFS sin första filmfestival under höstlovet 2009. Efter den beslöt gruppen att utöka aktiviteterna till att också göra film själva. Under 2010 fick föreningen bidrag från Region Gotland och våren 2010 spelades föreningens första egna kortfilmer in. Med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan, Film på Gotland och biblioteket i Hemse bekostades en filmlärare. Verksamheten har fortsatt och 2013 utökades ungdomsverksamheten till att också ta emot barn i åldern 11-12 år- och gruppen HUFS Junior grundades. Under åren har föreningen deltagit i filmtävlingar och filmläger både på i Sverige och utomlands. Ledare för ungdomsverksamheten är Anette Torgnysdotter Sundblad.

Länk till Hemse Ungfilmstudios hemsida

Länk till Hemse ungfilmstudios Facebooksida

Visby Filmstudio

Visby filmstudio har en trogen publik och visar film ca 8 ggr/per termin på Folkets Bio Visby, Adelsgatan 39 i Visby. Visningarna startar kl 19:00. Filmerna kan ses endast med medlemskort som för alla 7+1 filmer kostar 320:-, student med CSN-kort 270:-. Länk till Visby filmstudios facebooksida

Klinte Filmstudio

Klinte filmstudio håller till på Rondo i Klintehamn. Länk till Klinte filmstudios facebooksida

KUNO – Kulturförening Norra Gotland

Kuno är en kulturförening verksam i Fårösund med omnejd som är tillgänglig för alla som, i stort och smått, vill vara med att verka för ett rikt och blomstrande kulturliv på norra Gotland. Länk till Kunos facebooksida