Kort- och dokumentärfilm

Stöd till utveckling och produktion av film

Film på Gotland har möjlighet att ge utvecklingsstöd till filmare och filmbolag som producerar kort- novell- och dokumentärfilm.

Stöd kan beviljas med max 10 000 kronor, samt i form av manusutveckling, projekthandledning och med inspelnings- och redigeringsteknik. Vi kan också hjälpa dig med kontakter, tips på filmarbetare och guida till vidare finansierings- och visningsmöjligheter inom och utom regionen. Du kan även beviljas vistelse i våra loger i Kustateljén medan du jobbar hos oss med manus, inspelning, redigering etc. Fullständiga riktlinjer hittar du i ansökningshandlingen som du kan ladda ner i pdf-format på denna sida.

Att tänka på att ha med:

  • Manus eller synopsis
  • CV på regissör, manusförfattare och producent
  • Projektbeskrivning ink. var projektet befinner sig.
  • Vad du söker för och hur mycket.
  • Skicka gärna datafiler eller länkar på tidigare filmer av regissören (även piloter och bildmanus när det gäller animationer).

De ekonomiska stödet är till för professionella och semiprofessionella filmare som antingen genomgått filmutbildning eller har tidigare dokumenterad erfarenhet av filmproduktion.

Ansökan görs till vår filmkonsulent Paola Ciliberto. Ansökan måste skickas per post för att kunna behandlas ordentligt. Du kan inte maila in din ansökan. Vi har fyra ansökningstillfällen under året: 15/2, 15/4, 15/9 och 15/11. Besked kommer inom två veckor efter varje ansökningstillfälle.

Ladda ner ansökan som PDF här