Film på fritiden

Flera projekt för filmskapande på fritiden

Vi jobbar ständigt med filmskapande på fritiden i olika former. Just nu pågår flera olika projekt och sammansättningar för att nå ut med filmskapandet till både ungdomar och vuxna.

Onsdagsfilmarna

Varje onsdag träffas fem-sex nyanlända  killar på Fenix och jobbar med film. Upprinnelsen är att tre av dem vann den nationella Noomaraton-finalen i början av september, trots att de aldrig filmat förut. Självklart fick de blodad tand och vill fortsätta att lära sig. Vi jobbar med målsättningen att skicka in filmer till Stockholm Juniors filmtävling ”En minut film”.

Onsdagsfilmarna är ett samarbete mellan Film på Gotland och RIBS-projektet.

HUFS – Hemse UngFilmStudio

Varje tisdag träffas ungdomar från Sudret på biblioteket i Hemse inom ramen för Hemse ungfilmstudio – en verksamhet som är unik i landet och drivs av fantastiska Anette Sundblad. Ungdomarna arrangerar filmvisningar på Hemsegården några gånger per år men gör också egna filmer. Tillsammans åker de till SFF:s visningsdagar i Stockholm och de har också deltagit i internationella läger för unga filmare. HUFS deltar också i RIBS-projektet och Anette arbetar en liten del av sin tjänst i RIBS. Läs mer på HUFS egen hemsida.

RIBS

RIBS är ett tre-årigt entreprenörs- och kultur/mediaprojekt som får stöd av Central Baltic och Region Gotland. RIBS vänder sig till ungdomar mellan 12-18 år. Projektledare på Gotland är Ylva Liljeholm.
Du kan läsa mer om RIBS-projektet här. Eller här. Eller här.

Frivilligkurs på Kulturskolan Gotland.

Från och med höstterminen 2016 har Kulturskolan börjat med frivilligkurs inom film. Onsdag-kvällar finns nu två grupper, en för de yngre 8-12 år, och en för del lite äldre 13-16 år. Med de yngre barnen görs nedslag i filmskapandet genom olika projekt. Det kan vara att lära sig att luras med kameran, sätta bild till en färdigskriven text, lära sig mer om hur viktigt ljud är för en film osv. Med hjälp av iPads, enklare videokameror och datorer med iMovie ges barnen en grundlig insikt i filmskapandet. De äldre barnen kommer att skapa en film från början till slut. De får själva bestämma sig för en genre och sedan, med hjälp av filmpedagogerna, skapa en historia, manus och sedan en färdig film.

Under terminerna görs nedslag i filmskapandet kring foto, ljus, ljud, regi, klipp osv. Allt för att skapa en stabil grund när man sedan spelar in sitt slutprojekt. Kursen för de yngre barnen är fullsatt och vi har redan många som står i kö. Den äldre gruppen är halvfull, men är ett stabilt gäng som tillsammans bildar ett bra filmteam.