Film i skolan

Barn sitter vid redigeringsdator. Film om andra barn

Film i skolan genom Kulturskolan

Filmarbetet i skolan utförs inom Region Gotlands av Kulturskolan Gotlands filmpedagoger Pierre Wilén och Kjell Malmros och här kan du läsa om deras arbete!

Bok blir film

Bok blir film är ett läsfrämjande projekt som vänder sig till årskurs 5 & 6, där Kulturskolans filmpedagoger besöker anmälda skolor under fyra dagar och lär eleverna att göra film, utifrån en bok de har läst. Målet med Bok blir film är att få fler att läsa skönlitteratur samt ge en inblick i filmskapandets fantastiska värld. Projektet har pågått 2014-16 och har snart nått samtliga mellanstadieskolor på Gotland.

Bok blir film går ut på att främja elevernas läsande och att skapa film utifrån ett bokstycke som eleverna har läst och ger klassen möjligheten att pröva på film i både teori och praktik. Till slutet på vårterminen samlas alla medverkande klasser till en filmfestival på Biograf Folkets bio Visby där eleverna visar upp sina filmer. Klassläraren har en viktig roll inom projektet. Varje skola erbjuds därför en utbildningsdag för skolpersonal som introduktion till deltagande i filmprojektet ”Bok blir film”. Projektet leds av filmpedagoger Kjell Malmros och Pierre Wilén.

iMovie-utbildning för förskolelärare

Under 2016-17  påbörjas arbetet med att utbilda personal inom förskolan i hur man använder iMovie på iPads. Detta för att de sedan ska kunna ha med sig detta i undervisningen och även integrera barnen.

Vi genomför just nu två pilotprojekt på två förskolor och målet är att nå alla förskolelärare på hela Gotland. Vi kommer även att genomföra pilotprojekt där vi arbetar tillsammans med förskolebarnen i hur man använder iMovie och kan skapa roliga, kreativa och fantastiska berättelser med hjälp av det som kallas för Digital Storytelling.

Skolbio – ” biografen som klassrum”

Skolbio är en möjlighet för elever i våra skolor att få komma till en biograf och där se på en, eller flera, utvalda filmer. Skolbio är till för alla från Förskoleklass till gymnasiet och filmerna väljs ut av skolbioansvarige, Pierre Wilén, i samråd med de filmombud som finns på de gotländska skolorna. Genom skolbio får alla barn en möjlighet att ta åka till en närliggande biograf för att få en filmupplevelse. Till varje film som visas finns oftast en filmhandledning så att lärarna sedan kan prata med eleverna om de filmer och historier de sätt och på så sätt fördjupa sig i olika ämnen och teman.

Frivilligkurs på Kulturskolan Gotland

Från och med höstterminen 2016 har Kulturskolan börjat med frivilligkurs inom film. Onsdag-kvällar finns nu två grupper, en för de yngre 8-12 år, och en för del lite äldre 13-16 år. Med de yngre barnen görs nedslag i filmskapandet genom olika projekt. Det kan vara att lära sig att luras med kameran, sätta bild till en färdigskriven text, lära sig mer om hur viktigt ljud är för en film osv. Med hjälp av iPads, enklare videokameror och datorer med iMovie ges barnen en grundlig insikt i filmskapandet. De äldre barnen kommer att skapa en film från början till slut. De får själva bestämma sig för en genre och sedan, med hjälp av filmpedagogerna, skapa en historia, manus och sedan en färdig film.

Under terminerna görs nedslag i filmskapandet kring foto, ljus, ljud, regi, klipp osv. Allt för att skapa en stabil grund när man sedan spelar in sitt slutprojekt. Kursen för de yngre barnen är fullsatt och vi har redan många som står i kö. Den äldre gruppen är halvfull, men är ett stabilt gäng som tillsammans bildar ett bra filmteam.

Spännande länkar

Filmcentralen Danmark
Länksamling som samlar forskning/erfarenheter/metoder kring filmpedagogik

FOMP
Förening för film- och mediepedagogik i Sverige. Här kan man bland annat få tips om aktuella fortbildningar, stipendier som finns att söka m.m.

Svenska filminstitutet
Läs här vad filminstitutet har för resurser

Barnfilmskolan
Verksamhet i framkant vad det gäller barn och rörlig bild knutet till Akademin Valand i Göteborg