MIK

Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat och mycket av kommunikationen sker genom rörliga bilder. Att kunna förstå och tolka rörliga bilder och MIK (medie- och informationskunnighet) är en fråga om demokrati och den 18 oktober arrangerar Film på Gotland en MIK-dag i Visby. Arrangemanget är gratis och öppet för alla men riktar sig särskilt till pedagoger. Se program nedan, obs antalet platser är begränsat!