(Svenska) Film i skolan

Ett filmprojekt för årskurs 5 -6, “Bok blir film”
Under läsåret 2014/2015 genomför Kulturskolan filmprojektet “Bok blir film” i Gotlands grundskolor.
Projektet vänder sig till årskurs 5 och 6 och sker under ordinarie undervisningstid som ett klass-projekt. Kulturskolans filmpedagoger kommer som en resurs till klassen under sex förmiddagar, ett tillfälle/vecka.
Bok blir film går ut på att främja elevernas läsande och att skapa film utifrån ett bokstycke som eleverna har läst och ger klassen möjligheten att pröva på film i både teori och praktik. Till slutet på vårterminen samlas alla medverkande klasser till en filmfestival på Biograf Roxy i Visby där eleverna visar upp sina filmer.
Klassläraren har en viktig roll inom projektet. Varje skola erbjuds därför en utbildningsdag för skolpersonal som introduktion till deltagande i filmprojektet “Bok blir film”.

Projektet leds av filmpedagoger Monika Wigren, Kjell Malmros och Pierre Wilén.
Svenska Filminstitutets avdelning för film i skolan har initierat en satsning på att med film i undervisningen stimulera elevers läsande. Deras initiativ kallas “Boken på duken”. Ett av Filminstitutets bidrag inom detta tema är att de lanserar nya kopior av klassiska och nya filmer som är filmatisering av barn och ungdomslitteratur. Några exempel är “Barnen från Frostmofjället” “Matilda” och “Foxfire”
Kvällskurs som frivillig verksamhet inom Kulturskolan
För närvarande finns en ambition att på sikt  även ge en kvällskurs i film inom Kulturskolans ram, men det är ännu på planeringsstadiet.
Skolbio, “med biografen som klassrum”
Barn och ungdomar inom region Gotland erbjuds att se film på biograf under skoltid.
Skolbiofilmer visas på samtliga öns biografer från Fårösund i norr till Hemsegården i söder.
Elever i årskurs förskoleklass till och med årskurs sex ser en film på biograf per läsår.
Elever i årskurs 7 till och med gymnasiet ser två filmer på biograf per läsår.
Skolbiorepertoaren bestäms av skolornas filmkulturombud i samverkan med den pedagogiska filmsamordnaren, Monika Wigren.
Elevrepresentanter från några av öns skolor ingår också i beslutsprocessen.
Ett urval av aktuella filmer visas på Utbudsdagar där filmombud och elevrepresentanter deltar.
Höstterminens utbudsdagar är planerade till Biostaden Borgen den 2 oktober då film lämpliga för årskurs 7 – gymnasiet visas.
Den 30 oktober samlas filmombud för en Utbudsdag med filmer som passar för som  de yngre åldrarna, förskoleklass till och med årskurs 6.
Svenska filminstitutet lanserar aktuella filmhandledningar till flertalet av skolbiofilmerna. Filmhandledningen ger en sammanfattning av filmen och kompletterar med metodiska tips inför skolornas arbete med filmupplevelsen och de teman och frågeställningar som filmen kan ge.