“Barn producerar” – Bergmancenter på Fårö 10–12 augusti 2014

Årets seminarium är en fristående uppföljning från förra året, då ett tjugotal intresserade från hela landet träffades för att diskutera hur man kan stärka och stödja barn och ungas möjligheter att berätta sina historier och varför det är viktigt.