Bild från filmen på sonen David lutad över ett skrivbord där det står en pillerburk och ligger utströdda piller.

Return to article.