Efter Bergman/After Bergman 2019

Call for entries
(scrolla för information på svenska)

After Bergman – a screenplay grant for Nordic filmmakers

Ingmar Bergman was a brilliant scriptwriter and writing was a fundamental part of his work. The intention of this grant is to highlight Bergmans’ writing and to emphasize the significance of the screenplay in filmmaking.

After Bergman is a screenplay grant for Nordic filmmakers based in Sweden, Denmark, Norway, Iceland and Finland. The grant is a residency at the Bergman Estate on Fårö island, a unique place that inspired Ingmar Bergman and many with him. A script coach will be provided  during part of the residence. The accepted formats are feature films or drama series.

The grant will be given to a filmmaker whose screenplay is inspired by Ingmar Bergmans’ body of work and style. The winner will be announced at the 

Bergman Week 2019.

Application deadline is March 31, 2019.

What entitles an After Bergman grant?
A residency at the Bergman Estate for two weeks, travel to and from Fårö (economy), support from a script coach, a rental car for transportation on the island, 5.000 SEK in allowance per week is included in the grant. The winner also agrees to take part in the program of the Bergman Week that follows upon the residency (travel cost and lodging is included).

Criteria for the grant 
The application can be made by a filmmaker, scriptwriter or director who is a resident of Sweden, Norway, Iceland, Finland or Denmark. The format of the script should be that of a feature film or drama series. It should be the filmmaker’s first or second feature film or drama series production. The project the filmmaker applies with should be connected to an established film producer (with established meaning a producer with experience of producing at least one feature film or drama series that has been screened in an established viewing channel).

The application must include:
– a personal letter (max. 1 page) motivating your application.
– a project description, a synopsis or treatment, screenplay and a producer vision.
– a résumé of the filmmaker and the producer.

Also send a link of one of the filmmakers previous productions, the film clip should be no longer than 15 minutes.
Please don’t sprend the file.

If available, please attach the screenplay for the project, preliminary time schedule and budget. 

The application should be sent digitally in pdf-format to e-mail: bergman@filmpagotland.se. Please name the pdf-document accordingly: nameofproject_filmmakersname.pdf (e.g: sunflower_annaandersson.pdf).

Deadline for applying to After Bergman is: 31 of March 2019
Please note: All application documents must be in English!

After Bergman organizers 
After Bergman is arranged by the Bergman Estate on Fårö, the Bergman Center on Fårö, Filmregion Stockholm – Mälardalen, the Church of Sweden, the Story Academy in Fårösund and Film på Gotland.

The 2019 jury of After Bergman is Paola Ciliberto/Film på Gotland, ?/the Bergman Estate, Lisa Widén/Film Capital Stockholm, ?/the Story Academy, Cristina Jardim Ribeiro/Bergman Center, ?/Church of Sweden 

 

Utlysning:
Efter Bergman – ett manusstipendium för nordiska filmskapare
Ingmar Bergman var en lysande manusförfattare och skrivandet var en grundläggande del i hans skapande. Intentionen med det här priset är att belysa den sidan av Bergmans konstnärsskap och att lyfta fram manusets nyckelroll för filmberättandet.

Efter Bergman är ett manusstipendium som riktar sig till nordiska filmskapare. Det är utformat som ett skrivarresidens på Bergmangårdarna på Fårö med tillgång till en manuscoach/dramaturg ett par dagar under vistelsetiden. Formatet i fokus är långfilm eller dramaserie.

Stipendiet delas ut till en filmskapare vars manus är inspirerat av Ingmar Bergmans filmiska verk, stil eller tematik och som är angeläget för vår tid.
Vinnaren tillkännages under Bergmanveckan 2019.

Vad får en Efter Bergman – stipendiat?
I stipendiet ingår ett residens på Bergmangårdarna på Fårö under två veckor, resa till och från Fårö (ekonomiklass), dramaturgstöd, hyrbil för transporter på ön, 5.000 sek i traktamente/vecka. Pristagaren förbinder sig att medverka vid en programpunkt under den Bergmanvecka som följer efter residenset (resa och logi ingår).

Stipendiets kriterier
Ansökan kan göras av en filmskapare, manusförfattare eller regissör som är skriven i Sverige, Norge, Island, Finland eller Danmark. Projektet filmskaparen söker med ska vara ett manus för långfilm eller dramaserie. Det ska vara filmskaparens första eller andra långfilms- eller dramaserie-produktion. Projektet filmskaparen söker med ska vara knutet till en etablerad producent (med etablerad avses en producent som producerat minst en långfilm eller dramaserie med visning i etablerad kanal).

Ansökan måste inkludera:
– ett personligt brev (max 1 sida) som motiverar din ansökan.
– Projektbeskrivning, synopsis eller treatment, producentvision.
– Manus
– CV på filmskapare och producent.

Skicka även en länk till en av filmskaparens tidigare produktioner, filmsekvensen ska vara max 15 minuter. Sprenda inte!
Om det finns, bifoga gärna manus för produktionen, preliminär tidsplan och budget.
Ansökan skickas i pdf-format digitalt till e-post: bergman@filmpagotland.se
Döp pdf-dokumentet enligt följande: projektetsnamn_filmskaparensnamn.pdf. (ex: solrosen_annaandersson.pdf).

Deadline för ansökan till Efter Bergman är 31 mars 2019.
Obs – don’t forget!
Alla ansökningshandlingar måste vara på engelska.

Arrangörer
Efter Bergman – stipendiet arrangeras av Bergmangårdarna på Fårö, Bergmancenter på Fårö, Filmregion Stockholm – Mälardalen, Svenska Kyrkan, Storyutbildningen på Fårösunds Folkhögskola och Film på Gotland.

Juryn för Efter Bergman 2019 består av Paola Ciliberto/Film på Gotland, ?/Bergmangårdarna, Lisa Widén/Film Capital Stockholm, ?Storyutbildningen, Cristina Jardim Ribeiro/Bergmancenter, ?/Svenska Kyrkan. 

Efter Bergman – tidigare år
Efter Bergman var fram till 2015 ett pris för produktion av kortfilm.
Tidigare vinnare är:

2010 Hanna Andersson Erika & Sally

2011 Edith Söderlund  Blunda, jag blundar

2012 Jacob Marký  Fuga

2013 Jana Bringlöv Ekspong  Jag vill nå dig

2014 Caroline Ingvarsson Under Rymdskeppet

2015 Joakim Thörn Ultimate Fails Compilation

2016-2017 Uppehåll

2018 Peter Modestji SUB