Barn producerar – seminarium på Bergmancenter 10-12/8 2014

Ett seminarium för dig som jobbar med filmpedagogik, media literacy och ungas berättande. År 2.   Årets seminarium är en fristående uppföljning från förra året, då ett tjugotal intresserade från hela landet träffades för att diskutera hur man kan stärka och stödja barn och ungas möjligheter att berätta sina historier och varför det är viktigt. […]