Bergmanveckan 2008

Bergmanveckan 2008

Bergmanveckans program utökades jämfört med året innan, fler programpunkter, nya bussturer och utställning i Kustateljén och Fårö skola. Många av programpunkterna blev utsålda och Bergmanveckan slog besöks- och försäljningsrekord.

– Intresset för Bergmans verk har inte mattats av – tvärtom, kommenterar Jannike Åhlund, som tillsammans med Lova Hagerfors, Elisabet Edlund, Paola Ciliberto, Kerstin Kalström och Katarina Nilsson arrangerar Bergmanveckan. I år märktes en ökad tillströmning av besökare från hela Sverige. Det internationella mediaintresset var också stort och journalister, kritiker, dokumentärfilmare och festivalarrangörer från bland annat Brasilien, USA, Tyskland, Japan, Holland, Italien besökte veckan och Fårö.

Stort intresse för Bergmans inspelningsplatser

Intresset för de nya utökade bussturerna var mycket stort. Nu innefattar turen besök till flera av öns inspelningsplatser för de filmer Bergman spelat in på Fårö – Så som i en spegel, Persona och Skammen bland dem.

Veckans hedersgäster

Lokala biografen Roy i Fårösund blev premiärbiograf då hedersgästen Jan Troell visade sin nya film Maria Larssons eviga ögonblick. Troell och hans familj stannade under hela veckan och var flitiga besökare på evenemanget. Margarethe von Trotta, Bergmanveckans internationella gäst, berättade om hur Det sjunde inseglet hade drabbat henne med chockartad verkan och fått henne att bestämma sig för att bli filmregissör. von Trotta fick också tillfälle att inspektera några gotländska medeltidskyrkor som möjlig inspelningsplats för sin kommande film om det medeltida helgonet Hildegard av Bingen.

Magnifik avslutning av Bergmanveckan

Matti Bye (som också gjort musiken till Jan Troells film) och hans musiker fick avsluta den femte Bergmanveckan på Fårö med en magnifik konsert till stumfilmsklassikern Körkarlen, Ingmar Bergmans favoritfilm som han såg varje sommar i sin biograf på Fårö.

Fortsatt arbete med Bergmancenter på Fårö

En paneldiskussion på Bergmanveckans sista dag handlade om frågan om Bergmanarvet på Fårö. Representanter från kulturdepartementet, Gotlands kommun och familjen Bergman deltog. Fårö skola och Bergmans hem Hammars är de lokaler som arbetsgruppen för ett Bergmancenter ser som de lämpligaste för ett Bergmancenter. Kommunalrådet Eva Nypelius ställde i utsikt att skolan kunde göras tillgänglig i någon form för ändamålet. Vad beträffar Bergmans hem i Hammars meddelade Daniel Bergman att huset ska säljas före 2009 års utgång och att ”det högsta budet inte nödvändigtvis är det bästa”. Arbetsgruppen för ett Bergmancenter (samma personer som gruppen bakom Bergmanveckan) arbetar nu vidare med en fördjupad projektstudie kring ett Bergmancenter, en process som beräknas vara avslutad 2009.