Barns berättande

Barns berättande (arkiverad sida)

Barn berättar – men vad betyder det för dem, för oss och för världen?

Välkommen till ett spännande seminarium på Bergmangårdarna på Fårö 10-13 augusti 2014.
Programmet är inte färdigt men klart är att Sofia Norlin (regissör till ”Ömheten”) deltar.

 

Film på Gotland arrangerade ett  seminarium tillsammans med Stockholms Dramatiska Högskola, Film Stockholm och Bergmancenter i  augusti 2013. Vi känner att behovet av att mötas kring frågor om barn och ungas delaktighet och representation i olika sammanhang, demokrati och media literacy är tillräckligt stort för att fortsätta ännu ett år.

UNESCOs ramverk för film och mediepedagogik

UNESCO har lanserat sitt ramverk för film- och mediepedagogik. Runt om i landet pågår en mängd aktiviteter som ger barn möjlighet att beskriva sin verklighet med film och media. Barn är producenter idag. Det finns hur många goda exempel som helst. Men hur tar vi till vara på barns egna berättelser? Påverkar de maktbalansen mellan barn och vuxna? Vill vi egentligen höra vad de har att säga? Vem får synas? Vem hörs?

Vi vill ta tillfället i akt att återigen samla aktörer och nyckelpersoner från den filmpedagogiska sfären – både de som arbetar direkt med barnen och de som forskar i ämnet. Syftet är att utbyta kunskap, inspireras till nya arbetsmetoder och framför allt – att träffa varandra. Vi bygger seminariet på ett antal informella föreläsningar men ser också till att lämna gott om utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte.