Personal

Vi som jobbar på Film på Gotland

Paola Ciliberto

Verksamhetsledare/filmkonsulent 85%
Mobil: 0737-65 82 45
paola@filmpagotland.se
Arbetar måndag till fredag

Ylva Liljeholm

Projektledare RIBS (Rolling Images in Business Start-ups) 80%.
Tjänstledig tom 2018 som samordnare för ungas filmskapande 50%.
Mobil:0704-47 70 03
ylva@filmpagotland.se
Arbetar tisdag till torsdag

David Skoog

Projektledare 50%
Mobil: 0737-65 80 52
david@filmpagotland.se
arbetar tisdag till torsdag

Sandra Fröberg

Vikarierande samordnare för ungas filmskapande 50%
Mobil: 0733-02 66 69
sandra@filmpagotland.se
arbetar tisdag till torsdag

Även inom Region Gotland:

Ville Jegerhjelm

Projektledare Kustateljén (Gotlands Filmcentrum och Kulturhus) Studio/filmkommission 75%
Mobil: 070-421 75 90
ville@kustateljen.se

Pierre Wilén

Filmpedagog/Skolbio
Kulturskolan Gotland/Region Gotland
Mobil: 0739-051957
pierre.wilen@gotland.se

Kjell Malmros

Mediepedagog
Kulturskolan Gotland/Region Gotland
Telefon: 0704-47 79 89
kjell.malmros@gotland.se