Pris för bästa kortfilmsmanus

Efter Bergman – manuspriset som delas ut under Bergmanveckan på Fårö

Film på Gotland och Bergmancenter på Fårö har 2010 – 2015 utlyst manuspriset ”Efter Bergman”. Vinnaren får ett produktionsstöd värt 140 000 kronor. Ingmar Bergman var en lysande skribent och skrivandet var en del av honom under hela hans liv. Priset har lyft fram den sidan av Bergmans livsverk, men primärt ämnat markera manusets viktiga funktion som filmberättelsens skelett och nervsystem. Vi söker starka berättelser som är angelägna för den tid vi lever i här och nu. Nästa omgång av priset kommer att utlysas december 2017 och deadline för ansökningar 1 maj 2018. Vinnaren tillkännages under Bergmanveckan 2018.

Filmidén ska uppvisa:

– Ett personligt uttryck

– Filmisk kvalitet/visuell kraft

– Angelägenhet för vår tid

Tidigare pristagare:

2010 Hanna Andersson ”Erika & Sally”

2011 Edith Söderlund ”Blunda, jag blundar”

2012 Jacob Marký ”Fuga”

2013 Jana Bringlöv Ekspong ”Jag vill nå dig”

2014 Caroline Ingvarsson ”Under Rymdskeppet”

2015 Joakim Thörn ”Ultimate Fails Compilation”

2016-17 Pausår för manuspriset.

Efter Bergman möjliggörs av Bergmancenter på Fårö, Film på Gotland, Svenska kyrkan, Visby Stift, Region Gotland, Independent Kostym oxh Filmregion Stockholm-Mälardalen. Ett särskilt tack riktar vi till Dagsljus AB.